Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
26.12.2017

T.C.
SAMSUN
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

 

BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞI

2018 yılı bilirkişi listeleri ve bilirkişilik sicili için yaptıkları başvuruları Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulunca uygun görülerek kabul edilen 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, yemin ettirilmeleri için belirlenen günde hazır olan aşağıda ismi yazılı ilgilinin;
1-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ; "Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim."
2-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim."
Şeklindeki her iki yemin metnini yüksek sesle tekrar etmek suretiyle yemini yaptırılıp imzası alındı.       27/12/2017

BİLİRKİŞİNİN ADI SOYADI         :
T.C. KİMLİK NUMARASI    :
İMZASI                                  :

EK BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞI

 

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr