Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru

Bakanlığımıza ve bilirkişilik bölge kurullarımıza 2022 yılı bilirkişilik başvurusu süresinin uzatılması yönünde gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvuru ve yenileme talep ekranlarının 13 Mart 2022 Saat: 23.59’a kadar tekrar açılması uygun görülmüştür.

Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapacak olup süresinde başvuru yapamayanlar ile listelerde kayıtlı olup süresinde yenileme talebinde bulunamayanlar verilen ek sürede 2022 yılı Bilirkişilik Başvurularına İlişkin daha önce yapılan duyurularımızdaki usul ve esaslara uygun olarak başvurularını bilirkişilik bölge kurullarına gönderebileceklerdir.

Hali hazırda bilirkişi listelerinde kayıtlı olup yenileme süresini kaçıranların verilen ek sürede yenileme taleplerini yaparken temel ve alt uzmanlık alanlarındaki sayı sınırlamasını da gözeterek mutlaka kayıtlı oldukları uzmanlık alanlarını güncellemeleri, yenileme talep dilekçelerine güncel görev belgeleri ile disiplin yönünden, meslekten veya sanat icrasından geçici veya sürekli olarak yasaklı olmadığına dair güncel kayıt ve belgelerini eklemeleri gerekmektedir. Verilen ek sürede de yenileme talebini yapmayan bilirkişiler, yeni dönem bilirkişilik listelerinin yayımlanmasına müteakip Bilirkişilik Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının e) bendi uyarınca bilirkişilik sicili ve listesinden çıkarılacaktır.

Ayrıca, 31 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında yenileme taleplerini yapan bilirkişilerden güncel görev belgeleri ile disiplin yönünden, meslekten veya sanat icrasından geçici veya sürekli olarak yasaklı olmadığına dair güncel kayıt ve belgelerini sunmayan bilirkişilerin  “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” sekmesinden bu kayıt ve belgeleri göndermeleri gerekmektedir.

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr