Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN RED EDİLENLERİN İTİRAZLARINA İLİŞKİN DUYURU
21.07.2022

T.C.

SAMSUN

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

 

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  TAMAMEN VEYA KISMEN RED EDİLENLERİN İTİRAZLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

  1. 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvuru sonuçları ile yenileme talebinde bulunmayanların sicilden çıkarılmalarına ilişkin bölge kurulumuzca 17/06/2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca duyuru yapılmıştır.
  2. Bilirkişilik Kanunu’nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre tebliğden itibaren 30 gün içinde bölge kurulumuz kararına itiraz edenlerin itirazları incelenmiş olup itirazlarla ilgili sonuçlar da bireysel sorgulama usulüyle aşağıda ilan edilmiştir.
  3. 2022 yılı bilirkişilik başvuru takviminde bilirkişilik yenileme başvurusunda bulunmayıp, haklarında Bilirkişilik Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendine göre sicilden çıkarma kararı verilenlerden bu çıkarma kararından sonra yenileme talebinde bulunanların talepleri sicilden çıkarma kararına itiraz olarak değerlendirilmiştir.
  4. İtirazlara ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD- SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
  5. İtirazları kabul edilmeyenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca yetkili idare mahkemesine dava açabilirler.
  6. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 21/07/2022

 

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu