Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulanlardan Bilirkişilik Başvuruları Kabul Edilenlere ve Yemine İlişkin Duyuru
01.07.2021

T.C.

SAMSUN

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

(01.07.2021 tarih ve 2021/175 Sayılı Karar)

PROFESÖR VE DOÇENT UNVANINA SAHİP BULUNANLARA YÖNELİK BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

            Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 31.05.2021 tarihinde yapılan ilanda bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacaklara dair usul ve esaslar açıklanmış, aynı ilanda muafiyet kapsamında bulunan profesör ve doçent unvanına sahip olanların bilirkişilik başvuruları ve listelere kaydedilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

            Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan; Samsun, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop ve Amasya illeri itibariyle ve 01 Haziran- 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla “profesör ve doçent" unvanına sahip bulunanlara yönelik” bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

            Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

            Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri ekleyerek müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenenlerin başvuruları tamamen veya kısmen kabul edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmiştir.

            İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

            Ekli kabul listesinde yer alan bilirkişilerimizin yeminleri;

            05 -  06 - 07 Temmuz 2021  tarihlerinde  09:30 – 12:00 ve 13:30 – 17:30 saatleri içerisinde Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN) adresinde yaptırılacaktır.

            Çorum, Tokat, Ordu, Sinop ve Amasya illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri, bulundukları yerin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca 05 -  06 - 07 Temmuz 2021  tarihlerinde  yaptırılacaktır.

            Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 01/07/2021

 

 

                    Ek                                                                                        :

  1. BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

 

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr