Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulanlardan Bilirkişilik Başvuruları Ret Edilenlere İlişkin Duyuru
01.07.2021

T.C.

SAMSUN

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

(01.07.2021 Tarih ve 2021/175 Sayılı Karar)

 

PROFESÖR VE DOÇENT UNVANINA SAHİP BULUNANLARA YÖNELİK BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI REDDEDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU

 

            Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 31.05.2021 tarihinde yapılan ilanda bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacaklara dair usul ve esaslar açıklanmış, aynı ilanda muafiyet kapsamında bulunan profesör ve doçent unvanına sahip olanların bilirkişilik başvuruları ve listelere kaydedilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

            Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Samsun, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop ve Amasya illeri itibariyle ve 01 Haziran- 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla "profesör ve doçent" unvanına sahip bulunanlara yönelik bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

            Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

            Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusunun "Başvuruların Değerlendirilmesi" başlıklı 5 inci maddesindeki "İşbu ilana konu başvuru dönemi sadece bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör ve doçent unvanına sahip kişiler için söz konusu” olup profesör ve doçent unvanına sahip olmadığı ve 2021 yılı içerisinde başvuru takvimi ayrıca ilan edilecek genel başvuru döneminde başvurması gerektiği halde bu ilan döneminde bilirkişilik başvurusunda bulunan adayların başvuruları bilirkişilik bölge kurullarınca hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır." düzenlemesi uyarınca bu unvanlara sahip olmadığı anlaşılanların başvuruları ile muafiyet kapsamında olduğu halde sonradan başvurusundan vazgeçme dilekçesi gönderenlerin başvuruları reddedilmiştir.

            Başvuruları reddedilen ekli listede ismi bulunanlar, tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 maddesi uyarınca 30 gün içerisinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi üzerinden Kurulumuza gönderebileceklerdir.

            İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

            Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  01/07/2021

 

                    Ek                                                                      :

  1. BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI REDDEDİLENLERİN LİSTESİ
Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr