Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI (EK-1)  VE ARANAN KRİTERLER (EK-2) HAKKINDA DUYURU
12.03.2018

BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI

(EK-1)  VE ARANAN KRİTERLER (EK-2) HAKKINDA DUYURU

 

  

 

  1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığı 09/03/2018 tarihinde http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/ikincidonembilirkisilikbasvurularinailiskinduyuru-2018.html  adresinde 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 6/2-a,b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında daha önce yayımladığı uzmanlık alanları (EK-1) ve bu alanlar için aranan kriterleri (EK-2) yeniden belirleyerek ilan etmiştir.
  2. Daha önce bilirkişilik başvuruları önceden geçerli (EK-1) ve (EK-2) ye göre kabul edilen bilirkişilerin (EK-1) ve (EK-2) de yapılan değişiklikler dikkate alınarak uzmanlık alanlarıyla ilgili ekleme, düzeltme ve güncelleme taleplerini bölge kurulumuza gerek bizzat başvurarak, gerek posta ile ve gerek eposta ile iletmeleri durumunda kurulumuzca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.
  3. Taleplerin (EK-1) de yer alan uzmanlık alanları doğrultusunda kodlarıyla birlikte ve yayımlanan uzmanlık alanlarının isimleri aynen yazılarak yapılması gerekmekte olup, yayımlanan listede olmayan, kişilerin kendilerinin isimlendirdiği uzmanlık alanları bakımından değerlendirme yapılmayacaktır.

 

EK 1: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları 

EK 2: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler 


 

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr