Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Konkordato Komiserliği Başvuruları Reddedilenlerin İtiraz Usulü
29.12.2020

25/12/2020 tarihinde yayınlanan Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçlarına ilişkin duyuruda başvuruları reddedilen ilgililerin iş bu karara karşı, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi uyarınca internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Adalet Bakanlığı aleyhine Samsun İdare Mahkemesine idari dava açabilecekleri gibi, idari dava açmadan önce yine aynı sürede idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için bölge kurulumuza UYAP üzerinden başvurabilecekleri ilan edilmiştir.
Bu kapsamda Vatandaş Uyap Konkordato Komiseri başvuru ekranı 25.12.2020 tarihi itibariyle aktif edilmiş olup itirazlar da diğer evrak seçeneği eklenerek gönderilebilecektir.
İtiraz dilekçelerini ibraz etmek için Bölge Kurulumuza bizzat gelinmesine gerek yoktur.

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr