Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
MUHASEBE MESLEK MENSUBU BİLİRKİŞİLERE YÖNELİK BİLGİ ŞÖLENİ 29 EYLÜL 2023
20.09.2023

MUHASEBE MESLEK MENSUBU BİLİRKİŞİLERE YÖNELİK BİLGİ ŞÖLENİ

         Bilirkişilik bölge kurulu başkanlığımızca, bilirkişilerin en fazla disiplin soruşturması geçirdikleri konularda farkındalıklarının artırılması amacıyla Samsun SMMMO Başkanlığı ile birlikte organize edilen bu program özelde muhasebe meslek mensubu bilirkişilerin genelde ise bütün bilirkişilerin istifadeleri için hazırlanmıştır. Bu eğitim programında bilirkişilik temel ilkeleri (uzmanlık alanı dışında görüş açıklama ve hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapmak vd.) ile bilirkişilik etik ilkelerinde ( Yetkinlik ve mesleki özen, Saygınlık ve güven, Dürüstlük ve tarafsızlık vd.) yaşanan ihlaller, bilirkişi görevlendirmelerinde görevlendirme mercilerinden kaynaklı sorunlar, bilirkişi rapor yazım şablonlarıyla bilirkişi raporlarının içeriğinde bulunması gereken hususlarda yaşanan sorunlar, özel olarak vergi kaçakçılığı suçlarıyla ilgili davalarda aldırılan bilirkişi raporlarıyla ilgili sorunlar, hukuk mahkemelerindeki bilirkişiliklerle ilgili sorunlar, idare ve vergi mahkemelerindeki bilirkişiliklerle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hususlarında alanlarında uzman akademisyen ve hakimlerimizin yer alacağı eğitim programımıza bütün bilirkişiler ve bilirkişilik yapmayı düşünenler, bütün hakim ve Cumhuriyet savcılarımız davetlidir.
        Program katılımcılarına KATILIM BELGESİ verilecek olup bu durum bilirkişilerin sicillerine de işlenerek yıllık performans değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır.

 

 

 

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr