Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU YETKİ ALANINDA İKEN, TRABZON BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULUNUN FAALİYETE GEÇMESİ NEDENİYLE İKAMET ADRESİ TRABZON, GİRESUN VE RİZE İLLERİNDE KAYITLI OLAN BİLİRKİŞİLER HAKKIN
16.09.2019

SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU YETKİ ALANINDA İKEN, TRABZON BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULUNUN FAALİYETE GEÇMESİ NEDENİYLE İKAMET ADRESİ TRABZON, GİRESUN VE RİZE İLLERİNDE KAYITLI OLAN BİLİRKİŞİLER HAKKINDA DUYURU.

Kurulumuzun yetki alanında bilirkişi sicil ve listelerinde kayıtlı iken, Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulunun faaliyete geçmesi nedeniyle ikamet adresi Trabzon, Giresun ve Rize illerinde kayıtlı olan bilirkişilerin;
a) Bilirkişi Özlük dosyaları,
b) Çeşitli nedenlerle bilirkişi sicil ve listelerinden çıkarılanların bilirkişilerin özlük ve disiplin dosyaları,
c) Haklarında disiplin işlemi yapılan bilirkişilerin disiplin dosyaları,
d) Bilirkişi Listelerinde "63 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" uzmanlık alanında kayıtlı bilirkişiler hakkında yapılmakta olan soruşturmanın, gereğinin takdir ve ifasının Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığınızca değerlendirilmek üzere dosyaları gönderilmiştir.

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr